Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pinciná na roky 2015 - 2025