Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šávoľ 2016 - 2023