Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižné Ladičkovce na obdobie 2015-2023