Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 (2022)