Názov dokumentu:
Program rozvoja mesta Spišské Podhradie 2016-2022 s výhľadom do roku 2024