Názov dokumentu:
Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017 – 2023