Názov dokumentu:
PROGRAM ROZVOJA OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK PRE OBDOBIE 2015 – 2023