Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ABRAHÁMOVCE NA ROKY 2006-2010