Názov dokumentu:
P r o g r a m hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červený Kláštor na roky 2008 – 2015