Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holumnica na roky 2015 – 2020


Prílohy

phsr20152020.pdf