Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Huncovce na roky 2015 – 2020