Názov dokumentu:
P rogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Breznička 2014 - 2020