Názov dokumentu:
Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu obce Malá Ma č a


Prílohy

planhasr.pdf