Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pata na roky 2015 - 2020