Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prestavlky na roky 2015 - 2021