Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2015 - 2023