Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2023


Prílohy

PHSR FINAL.pdf