Názov dokumentu:
AKČNÝ PLÁN NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU MEDZILABORCE