Názov dokumentu:
Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Cierny Hron