Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď Programovacie obdobie 2015 - 2024 1 PROGRAM HOSPODÁRSKEH O ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA SEREĎ