Názov dokumentu:
Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaniciarsky región - miestna akčná skupina na roky 2015 - 2022