Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE DOLNÉ LOVČICE NA ROKY 2015 – 2020