Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdovie 2014-2020