Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny CEDRON-NITRAVA