Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry o. z.