Názov dokumentu:
Srdcom spätý s Malohontom , jeho rozvoj je naším mottom