Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou - Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z.