Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného omunitou MAS Gemer-Rožňava