Názov dokumentu:
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z."