Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŠOPORŇA na roky 2015 až 2020