Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022