Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Grob na roky 2015 - 2024