Názov dokumentu:
Program hospodarskeho a sociálneho rozvoja obce Báč na roky 2015-2020


Prílohy

501_bac_phsr.pdf