Názov dokumentu:
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubník