Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kamenný Most na roky 2015-2022