Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEH O ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KOLTA 2014 – 2020