Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Vieska na roky 2015-2022