Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023