Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Semerovo na roky 2016 - 2023