Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Semerovo do roku 2006