Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Svodín na roky 2014 - 2020


Prílohy

PHSR-FINAL.pdf