Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šurany 2015 - 2020