Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015 - 2020