Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TVRDOŠOVCE 2008 - 2016