Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VEĽKÝ KÝR NA ROKY 2008 - 2013