Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Kýr 2015 - 2023