Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Dlhá nad Váhom na obdobie 2007 - 2013