Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske na roky 2014 - 2020


Prílohy

PHSR.pdf