Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ARDANOVCE NA OBDOBIE 2007 - 2013