Pozrite si naše surové dáta zatiaľ bez príkras. V repozitári PHSR sa aktuálne nachádza 3083 záznamov. Do konca leta tu nájdete krajšiu stránku s ďalšími možnosťami filtrovania záznamov PHSR.
Prehľad dokumentov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze:
Názov dokumentu Názov obce Okres Počet príloh
P rog ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2023 Bratislava - mestská časť Ružinov   Okres Bratislava II   2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 - 2020 Bratislava - mestská časť Vrakuňa   Okres Bratislava II   3
Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016- 2020 Bratislava - mestská časť Nové Mesto   Okres Bratislava III   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2008 – 2013 Bratislava - mestská časť Rača   Okres Bratislava III   3
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014-2020 Bratislava - mestská časť Rača   Okres Bratislava III   1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava Vajnory na roky 2015 - 2024 Bratislava - mestská časť Vajnory   Okres Bratislava III   1
PHSR Bratislava - Devín - Mestská časť 2007-2013 Bratislava - mestská časť Devín   Okres Bratislava IV   5
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-2020 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves   Okres Bratislava IV   1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja m. časti Dúbravka 2015 - 2024 Bratislava - mestská časť Dúbravka   Okres Bratislava IV   1
Príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na roky 2016 – 2023 Bratislava - mestská časť Karlova Ves   Okres Bratislava IV   1